กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลหลักชัย มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนในตำบลอยู่กันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันและองค์กรศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดหลักชัย หมู่ที่ 2

วัดปทุมวัน หมู่ที่ 5

วัดลาดประทุมคงคาราม หมู่ที่ 8
 
 
 
โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหลักชัย จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) หมู่ที่ 2

โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
    หมู่ที่ 5

โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม หมู่ที่ 9
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันและองค์กรศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดหลักชัย หมู่ที่ 2

วัดปทุมวัน หมู่ที่ 5

วัดลาดประทุมคงคาราม หมู่ที่ 8
 
 
 

ร้านขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักชัย จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 

สินค้าที่มีจำหน่าย ได้แก่ น้ำอ้อย
 
 
 
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง คือ จุดสกัดหลักชัย สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1
มวลชน มีดังนี้

อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 66 คน

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 5 คน

หมอดินอาสา จำนวน 10 คน

ชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 100 คน

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 39 คน

หน่วยกู้ชีพ จำนวน 14 คน
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 1,198,751 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com