กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือประชาชน อบต.หลักชัย


คู่มือกาปฏิบัติงานการให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้ส็งอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์


คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย

 
  (1)  
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 813,215 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com