กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
     
 
ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลหลักชัย เรื่องขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 พ.ศ. 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
แผนดำเนินงาน [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)     2   
     
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 1,198,735 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com