กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย   20 ก.พ. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก   30 พ.ย. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ) External Integrity & Transparency Assessment) EIT   27 พ.ย. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หลักชัย)   27 พ.ย. 2561 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2562   27 พ.ย. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย   26 พ.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    26 พ.ย. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   26 พ.ย. 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย    26 พ.ย. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   23 พ.ย. 2561 32
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 813,311 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com