กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ และ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA สำนักงาน ป.ป.ช.)    7 พ.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลหลักชัย (ครั้งที่ 19) ประจำปี 2562   19 เม.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย   20 ก.พ. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก   30 พ.ย. 2561 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ) External Integrity & Transparency Assessment) EIT   27 พ.ย. 2561 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หลักชัย)   27 พ.ย. 2561 173
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2562   27 พ.ย. 2561 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย   26 พ.ย. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    26 พ.ย. 2561 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   26 พ.ย. 2561 58
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 1,198,747 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com