กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
     
 
แผนดำเนินงาน [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2   
     
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 473,426 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com